پوشش تحصیلی 4 درصد رشد داشته است

پوشش تحصیلی 4 درصد رشد داشته است

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی  وزارت آموزش و پرورش به نقل از شهرستان های استان تهران ،علی زرافشان، معاون آموزش متوسطۀ وزارت آموزش و پرورش، ضمن تبریک هفتۀ دولت و گرامیداشت یاد و خاطرۀ شهیدان رجایی و باهنر، گفت: مهمترین هدف آموزش و پرورش در دولت یازدهم، توسعۀ ارتقای کیفیت بوده است زیرا عامل کلیدی در توسعه یافتگی کشور در دستان آموزش و پرورش است.

زرافشان در ادامه افزود: بر اساس برنامه ریزی های وزارت آموزش و پرورش در مدت سه سال دولت تدبیر و امید، پوشش تحصیلی 4 درصد افزایش یافته است و اکنون 97 درصد دانش آموزان 12 تا 14 سال در حال تحصیل می باشند.

وی علت عدم تحصیل 3 درصد باقی مانده از پوشش تحصیلی را ازدواج و کمک به اقتصاد خانواده برشمرده و اظهار داشت: برای جذب 3 درصد دانش آموز 12 تا 14 سال بازمانده از تحصیل مشارکت و تعامل وزارت کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش را طلب می کند.

معاون آموزش متوسطۀ وزارت آموزش و پرورش افزایش یک و نیم نمرۀ معدل دانش آموزان و 85 درصد قبولی در امتحانات نهایی را از مهم ترین تأثیرات کیفیت بخشی آموزشی برشمرده و خاطر نشان کرد: در کنار شاخه های نظری-پرورشی نخبگان مهارتی در کاردانش، یکی از اهداف آموزش و پرورش است که در سال جاری با مشارکت دانشگاه تهران و دانشگاه کارآفرین، 250 هنرآموز کارآفرین تربیت شده است.

زرافشان، پیوند آموزش با زندگی را رویکرد جدید آموزش و پرورش برشمرده و یادآور شد: دروس جدید از جمله سواد رسانه ای محیط زیست و سلامت بر اساس نیاز جامعۀ امروز به دانش آموزان آموخته می شود که برای تسهیل در آموزش این دروس تأمین نیروی انسانی، با رعایت جنیست و رشته و آموزش های ضمن خدمت از برنامه های کیفیت سنجش در آموزش دروس جدید می باشد.

وی در پایان برگزاری دومین جشنوارۀ نوجوان خوارزمی به عنوان حلقۀ ارتباطی میان جشنواره جابربن حیان و جوان خوارزمی دانسته و خاطر نشان کرد: توسعۀ پژوهشسراها، باور ملی و ظرفیت های علمی دانش آموزان را بالا می برد که در برنامه تعالی مدیریت به آن توجه ویژه ای شده است.

پوشش تحصیلی 4 درصد رشد داشته است

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی  وزارت آموزش و پرورش به نقل از شهرستان های استان تهران ،علی زرافشان، معاون آموزش متوسطۀ وزارت آموزش و پرورش، ضمن تبریک هفتۀ دولت و گرامیداشت یاد و خاطرۀ شهیدان رجایی و باهنر، گفت: مهمترین هدف آموزش و پرورش در دولت یازدهم، توسعۀ ارتقای کیفیت بوده است زیرا عامل کلیدی در توسعه یافتگی کشور در دستان آموزش و پرورش است.

زرافشان در ادامه افزود: بر اساس برنامه ریزی های وزارت آموزش و پرورش در مدت سه سال دولت تدبیر و امید، پوشش تحصیلی 4 درصد افزایش یافته است و اکنون 97 درصد دانش آموزان 12 تا 14 سال در حال تحصیل می باشند.

وی علت عدم تحصیل 3 درصد باقی مانده از پوشش تحصیلی را ازدواج و کمک به اقتصاد خانواده برشمرده و اظهار داشت: برای جذب 3 درصد دانش آموز 12 تا 14 سال بازمانده از تحصیل مشارکت و تعامل وزارت کار و امور اجتماعی و آموزش و پرورش را طلب می کند.

معاون آموزش متوسطۀ وزارت آموزش و پرورش افزایش یک و نیم نمرۀ معدل دانش آموزان و 85 درصد قبولی در امتحانات نهایی را از مهم ترین تأثیرات کیفیت بخشی آموزشی برشمرده و خاطر نشان کرد: در کنار شاخه های نظری-پرورشی نخبگان مهارتی در کاردانش، یکی از اهداف آموزش و پرورش است که در سال جاری با مشارکت دانشگاه تهران و دانشگاه کارآفرین، 250 هنرآموز کارآفرین تربیت شده است.

زرافشان، پیوند آموزش با زندگی را رویکرد جدید آموزش و پرورش برشمرده و یادآور شد: دروس جدید از جمله سواد رسانه ای محیط زیست و سلامت بر اساس نیاز جامعۀ امروز به دانش آموزان آموخته می شود که برای تسهیل در آموزش این دروس تأمین نیروی انسانی، با رعایت جنیست و رشته و آموزش های ضمن خدمت از برنامه های کیفیت سنجش در آموزش دروس جدید می باشد.

وی در پایان برگزاری دومین جشنوارۀ نوجوان خوارزمی به عنوان حلقۀ ارتباطی میان جشنواره جابربن حیان و جوان خوارزمی دانسته و خاطر نشان کرد: توسعۀ پژوهشسراها، باور ملی و ظرفیت های علمی دانش آموزان را بالا می برد که در برنامه تعالی مدیریت به آن توجه ویژه ای شده است.

پوشش تحصیلی 4 درصد رشد داشته است

خبرگزاری دانشگاه های کشور

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author