هیچ توجیهی برای تنبیه بدنی در مدارس وجود ندارد

هیچ توجیهی برای تنبیه بدنی در مدارس وجود ندارد

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان لرستان ؛گودرز کریمی فر در جمع روسای آموزش و پرورش مناطق و شهرستانها و جمعی از مدیران مدارس گفت : بحث تنبیه بدنی از مقوله هایی است که در سال های اخیر به طرق مختلف به آن پرداخته شده است .

وی  به حساسیت و ظرافت کار تعلیم و تربیت اشاره و خاطر نشان کرد :  معلم باید بتواند ارتباط خوبی با دانش آموزان برقرار کند و بنا به تفاوت های فردی آنان بهترین روش را انتخاب نماید .

کریمی فر ارتباط دوستانه ، عاطفی و صمیمانه با دانش آموزان را مهمترین عامل در تاثیر روش های آموزشی و تربیتی عنوان کرد و گفت : اساس تعلیم و تربیت باید بر مبنای تشویق و بالا بردن انگیزه در متربیان باشد.

وی در ادامه به گسترش ارتباطات در دنیای کنونی اشاره کردو افزود :  همکاران فرهنگی باید متوجه حواشی ایجاد شده در فضای رسانه ای به ویژه فضاهای ارتباطی مجازی باشند . 

کریمی فر تاکید کرد : پرورش تفکر نقادو خلاق از جمله رویکردهایی است که در تعلیم و تربیت دانش آموزان به آن توجه می شود .

وی بر این نکته تاکید کرد که  سرآغاز تصحیح رفتارهای نادرست   دانش آموزان تفسیر مناسب این رفتارهاست و افزود : این بدین معنی است  که برای مقابله با رفتارهای نامناسب  دانش آموزان، به جای تنبیه  و مشاجره، با آنها به خوبی و با منطق و آرامش برخورد کرده و رفتار آنها را به گونه ای دیگر یا از نگاه دیگر تعبیر و تفسیر کنیم.  کریمی فر تاکید کرد : دانش آموز ناآرام سعی دارد تا به هر شکل ممکن نظم کلا س را به هم زده و معلم  و هم کلا سی هایش را آزار دهدو باید به این نکته توجه داشت  که این ناآرامی  ها  ممکن است دلا یل مختلفی هم داشته باشد .

وی در ادامه تصریح کرد : علت هر چه باشد ، نباید با دانش آموزان  برخوردی تند و خشن داشت.

هیچ توجیهی برای تنبیه بدنی در مدارس وجود ندارد

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان لرستان ؛گودرز کریمی فر در جمع روسای آموزش و پرورش مناطق و شهرستانها و جمعی از مدیران مدارس گفت : بحث تنبیه بدنی از مقوله هایی است که در سال های اخیر به طرق مختلف به آن پرداخته شده است .

وی  به حساسیت و ظرافت کار تعلیم و تربیت اشاره و خاطر نشان کرد :  معلم باید بتواند ارتباط خوبی با دانش آموزان برقرار کند و بنا به تفاوت های فردی آنان بهترین روش را انتخاب نماید .

کریمی فر ارتباط دوستانه ، عاطفی و صمیمانه با دانش آموزان را مهمترین عامل در تاثیر روش های آموزشی و تربیتی عنوان کرد و گفت : اساس تعلیم و تربیت باید بر مبنای تشویق و بالا بردن انگیزه در متربیان باشد.

وی در ادامه به گسترش ارتباطات در دنیای کنونی اشاره کردو افزود :  همکاران فرهنگی باید متوجه حواشی ایجاد شده در فضای رسانه ای به ویژه فضاهای ارتباطی مجازی باشند . 

کریمی فر تاکید کرد : پرورش تفکر نقادو خلاق از جمله رویکردهایی است که در تعلیم و تربیت دانش آموزان به آن توجه می شود .

وی بر این نکته تاکید کرد که  سرآغاز تصحیح رفتارهای نادرست   دانش آموزان تفسیر مناسب این رفتارهاست و افزود : این بدین معنی است  که برای مقابله با رفتارهای نامناسب  دانش آموزان، به جای تنبیه  و مشاجره، با آنها به خوبی و با منطق و آرامش برخورد کرده و رفتار آنها را به گونه ای دیگر یا از نگاه دیگر تعبیر و تفسیر کنیم.  کریمی فر تاکید کرد : دانش آموز ناآرام سعی دارد تا به هر شکل ممکن نظم کلا س را به هم زده و معلم  و هم کلا سی هایش را آزار دهدو باید به این نکته توجه داشت  که این ناآرامی  ها  ممکن است دلا یل مختلفی هم داشته باشد .

وی در ادامه تصریح کرد : علت هر چه باشد ، نباید با دانش آموزان  برخوردی تند و خشن داشت.

هیچ توجیهی برای تنبیه بدنی در مدارس وجود ندارد

نصب تلگرام فارسی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author