قزوین میزبان 1400 دانش آموز دختر با نیازهای ویژه

قزوین میزبان 1400 دانش آموز دختر با نیازهای ویژه

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان قزوين، سالار قاسمی اظهار كرد: میزبانی هجدهمین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان با نیازهای ویژه دختر سراسر کشور توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی به استان قزوین واگذار شده است و این استان میزبان 1400 دانش آموز دختر استثنایی از 31 استان کشور خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین خاطر نشان کرد: این دوره از مسابقات در رشته های ورزشی والیبال، آمادگی جسمانی، تنیس روی میز، دو و میدانی، گلبال، شطرنج، گویرانی و بوچیا برای دانش آموزان با نیازهای ویژه شنوایی، بینایی، ذهنی و جسمی– حرکتی از 28 مرداد لغایت 6 شهریور در محل دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) و ورزشگاه پانزده هزار نفری سردار آزادگان قزوین برگزار خواهد شد.

وي تصریح کرد: استان های قزوین، خراسان رضوی و همدان میزبانی مسابقات فرهنگی–ورزشی دانش آموزان و کارکنان آموزش و پرورش استثنایی کشور را در تابستان سال جاری بر عهده دارند.

قاسمی اضافه کرد: استان قزوین با آماده سازی و اعزام گروه های مختلف به سه استان میزبان مسابقات، در مجموع با 140 شرکت کننده در مسابقات فرهنگی ورزشی دانش آموزان و کارکنان، حضوری حداکثری و فعّال خواهد داشت.

قزوین میزبان 1400 دانش آموز دختر با نیازهای ویژه

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان قزوين، سالار قاسمی اظهار كرد: میزبانی هجدهمین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان با نیازهای ویژه دختر سراسر کشور توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی به استان قزوین واگذار شده است و این استان میزبان 1400 دانش آموز دختر استثنایی از 31 استان کشور خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین خاطر نشان کرد: این دوره از مسابقات در رشته های ورزشی والیبال، آمادگی جسمانی، تنیس روی میز، دو و میدانی، گلبال، شطرنج، گویرانی و بوچیا برای دانش آموزان با نیازهای ویژه شنوایی، بینایی، ذهنی و جسمی– حرکتی از 28 مرداد لغایت 6 شهریور در محل دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) و ورزشگاه پانزده هزار نفری سردار آزادگان قزوین برگزار خواهد شد.

وي تصریح کرد: استان های قزوین، خراسان رضوی و همدان میزبانی مسابقات فرهنگی–ورزشی دانش آموزان و کارکنان آموزش و پرورش استثنایی کشور را در تابستان سال جاری بر عهده دارند.

قاسمی اضافه کرد: استان قزوین با آماده سازی و اعزام گروه های مختلف به سه استان میزبان مسابقات، در مجموع با 140 شرکت کننده در مسابقات فرهنگی ورزشی دانش آموزان و کارکنان، حضوری حداکثری و فعّال خواهد داشت.

قزوین میزبان 1400 دانش آموز دختر با نیازهای ویژه

موسیقی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author