صرفه جویی 27درصدی انرژی با اجرای اقتصاد مقاومتی در مدارس استان

صرفه جویی 27درصدی انرژی با اجرای اقتصاد مقاومتی در مدارس استان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان کهگیلویه وبویراحمد، هادی زارع پور گفت: در این طرح راهکارهای صرفه جویی در انرژی های گاز-برق وآب درمدارس اجرا شد.

مدیرکل آموزش وپرورش استان کهگیلویه وبویراحمد افزود: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر اجرای اقتصادمقاومتی وراهبری سیاستهای آن ، طرح مدیریت سبز در مدارس اجرا شد.

وی ادامه داد: اقتصادمقاومتی با تأکید بر درون زایی وبرون نگری وتوسعه ابداعات واختراعات واقتصاد عدالت محور اجرا شد.

صرفه جویی 27درصدی انرژی با اجرای اقتصاد مقاومتی در مدارس استان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان کهگیلویه وبویراحمد، هادی زارع پور گفت: در این طرح راهکارهای صرفه جویی در انرژی های گاز-برق وآب درمدارس اجرا شد.

مدیرکل آموزش وپرورش استان کهگیلویه وبویراحمد افزود: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر اجرای اقتصادمقاومتی وراهبری سیاستهای آن ، طرح مدیریت سبز در مدارس اجرا شد.

وی ادامه داد: اقتصادمقاومتی با تأکید بر درون زایی وبرون نگری وتوسعه ابداعات واختراعات واقتصاد عدالت محور اجرا شد.

صرفه جویی 27درصدی انرژی با اجرای اقتصاد مقاومتی در مدارس استان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author