درخشش 4 هنرجوی استان درمسابقات کشوری مسابقات علمی کاربردی

درخشش 4 هنرجوی استان درمسابقات کشوری مسابقات علمی کاربردی

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان، محمدرضا جهان با بيان اين كه تعداد رتبه های کسب شده در این دوره از مسابقات در هشت سال اخیر بی نظیر بوده است، اظهارکرد : 4 نفر از هنرجویان استان سمنان در مرحله کشوری مسابقات علمی کاربردی شاخه کاردانش موفق به کسب رتبه های اول تا سوم شدند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان تصریح کرد: سمیه عاطفی نژاد در رشته امور اداری از هنرستان صدیقه مهدیشهر رتبه اول کشور،کوثر محمودی در رشته نقشه کشی ساختمان از هنرستان معلم سمنان رتبه دوم کشور،رسول خداوردی در رشته صوتی و تصویری از هنرستان امام علی شاهرود رتبه سوم کشور،فاطمه عرب اسدی در رشته هنر فرش از هنرستان کوثر میامی رتبه سوم کشور راکسب کردند.

درخشش 4 هنرجوی استان درمسابقات کشوری مسابقات علمی کاربردی

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان، محمدرضا جهان با بيان اين كه تعداد رتبه های کسب شده در این دوره از مسابقات در هشت سال اخیر بی نظیر بوده است، اظهارکرد : 4 نفر از هنرجویان استان سمنان در مرحله کشوری مسابقات علمی کاربردی شاخه کاردانش موفق به کسب رتبه های اول تا سوم شدند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان تصریح کرد: سمیه عاطفی نژاد در رشته امور اداری از هنرستان صدیقه مهدیشهر رتبه اول کشور،کوثر محمودی در رشته نقشه کشی ساختمان از هنرستان معلم سمنان رتبه دوم کشور،رسول خداوردی در رشته صوتی و تصویری از هنرستان امام علی شاهرود رتبه سوم کشور،فاطمه عرب اسدی در رشته هنر فرش از هنرستان کوثر میامی رتبه سوم کشور راکسب کردند.

درخشش 4 هنرجوی استان درمسابقات کشوری مسابقات علمی کاربردی

bluray movie download

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author