5 هزار و 89 کتابخانه کلاسی در مدارس شهرستان های استان تهران وجود دارد

5 هزار و 89 کتابخانه کلاسی در مدارس شهرستان های استان تهران وجود دارد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از شهرستان های استان تهران، عبدالرضا فولادوند راد، در آئین هفتۀ کتاب خوانی در سالن فجر منطقۀ اسلامشهر، اظهار كرد: فرهنگ کتاب و کتاب خوانی روز به روز باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد و ترویج داده شود چرا که جامعۀ ایران اسلامی باید، به عنوان جامعۀ تمدن ساز، بیشتر به نشر و توسعۀ کتاب بپردازد.

مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران ، مدارس را یکی از مهم ترین بستر ها برای توسعۀ فرهنگ دانسته و ضمن انتقاد از این که امروز برنامه ریزی ها در حوزۀ ترویج کتاب خوانی برنامه ریزی های کاملی نیست، تصریح کرد: باید فرهنگ کتاب خوانی در جامعه به شکل مدون و برنامه ریزی شده توسعه پیدا کند.

وی با اشاره به این که اگر قرار است جامعۀ ما به عنوان یک الگو در حوزۀ کتاب و کتاب خوانی در سطح جهان مطرح باشد، باید تلاش بیشتری انجام داد، تأکید کرد: فرهنگیان عزیز بايد دانش آموزان را با فرهنگ کتاب و مطالعه آشنا سازید و آن را در میان جامعه بیش از پیش توسعه دهید.

مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، تصريح كرد: کتاب خوانی نباید تنها به هفتۀ کتاب خوانی خلاصه شود چرا که این رفتار باید در دانش آموزان به عنوان یک ارزش نهادینه شود.

فولادوندراد با اشاره به این امر که 15 هزار و 556 هزار کلاس درس در مقطع ابتدایی در شهرستان های استان تهران وجود دارد، گفت: 5 هزار و صد و 89 کتابخانۀ کلاسی در مدارس شهرستان های استان تهران وجود دارد که 1 میلیون و 695 هزار و 260 جلد کتاب را در بر می گیرد.

وي پیرامون فراوانی موضوعات کتاب در کتابخانه های مدارس شهرستان های استان تهران افزود: از تعداد کتب موجود در کتابخانه های کلاسی در مدارس شهرستان های استان تهران، 40 درصد اعتقادی و اخلاقی، 10 درصد علمی و فن آوری، 10 درصد فرهنگی و هنری، 10 درصد ورزشی است و 30 درصد باقی مانده نیز سایر موضوعات را در بر دارد.

5 هزار و 89 کتابخانه کلاسی در مدارس شهرستان های استان تهران وجود دارد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از شهرستان های استان تهران، عبدالرضا فولادوند راد، در آئین هفتۀ کتاب خوانی در سالن فجر منطقۀ اسلامشهر، اظهار كرد: فرهنگ کتاب و کتاب خوانی روز به روز باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد و ترویج داده شود چرا که جامعۀ ایران اسلامی باید، به عنوان جامعۀ تمدن ساز، بیشتر به نشر و توسعۀ کتاب بپردازد.

مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران ، مدارس را یکی از مهم ترین بستر ها برای توسعۀ فرهنگ دانسته و ضمن انتقاد از این که امروز برنامه ریزی ها در حوزۀ ترویج کتاب خوانی برنامه ریزی های کاملی نیست، تصریح کرد: باید فرهنگ کتاب خوانی در جامعه به شکل مدون و برنامه ریزی شده توسعه پیدا کند.

وی با اشاره به این که اگر قرار است جامعۀ ما به عنوان یک الگو در حوزۀ کتاب و کتاب خوانی در سطح جهان مطرح باشد، باید تلاش بیشتری انجام داد، تأکید کرد: فرهنگیان عزیز بايد دانش آموزان را با فرهنگ کتاب و مطالعه آشنا سازید و آن را در میان جامعه بیش از پیش توسعه دهید.

مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، تصريح كرد: کتاب خوانی نباید تنها به هفتۀ کتاب خوانی خلاصه شود چرا که این رفتار باید در دانش آموزان به عنوان یک ارزش نهادینه شود.

فولادوندراد با اشاره به این امر که 15 هزار و 556 هزار کلاس درس در مقطع ابتدایی در شهرستان های استان تهران وجود دارد، گفت: 5 هزار و صد و 89 کتابخانۀ کلاسی در مدارس شهرستان های استان تهران وجود دارد که 1 میلیون و 695 هزار و 260 جلد کتاب را در بر می گیرد.

وي پیرامون فراوانی موضوعات کتاب در کتابخانه های مدارس شهرستان های استان تهران افزود: از تعداد کتب موجود در کتابخانه های کلاسی در مدارس شهرستان های استان تهران، 40 درصد اعتقادی و اخلاقی، 10 درصد علمی و فن آوری، 10 درصد فرهنگی و هنری، 10 درصد ورزشی است و 30 درصد باقی مانده نیز سایر موضوعات را در بر دارد.

5 هزار و 89 کتابخانه کلاسی در مدارس شهرستان های استان تهران وجود دارد

نصب تلگرام فارسی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author