22 هزار و 565 نفر خانوار در ستادهای اسکان فرهنگیان پذیرش شدند

22 هزار و 565 نفر خانوار در ستادهای اسکان فرهنگیان پذیرش شدند

به گزارش مركز  اطلاع رسانی وروابط عمومی  وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان قزوین، سالار قاسمی گفت: از ابتداي تعطيلات ابستان تا 16 شهریور 95 ، بالغ بر 45 هزار و 130 نفر روز در ستادهای اسکان نوروزی استان قزوین اقامت داشته‌اند. که از این تعداد 41 هزار و 414 نفر روز فرهنگی و 3 هزار و 716 نفر روز غیر فرهنگی بودند.

وي تصریح کرد: 22 هزار و 565 نفر در ستادهای اسکان فرهنگیان پذیرش شدند که شامل 20 هزار و 707 نفر فرهنگی و یک هزار و 858 نفر غیر فرهنگی می باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین یادآور شد: در ایام فعالیت مراکز اسکان موقت فرهنگیان استان قزوین، 9 هزار و 127 خانوار فرهنگی و 769 خانوار غیر فرهنگی از این مراکز استفاده نمودند.

22 هزار و 565 نفر خانوار در ستادهای اسکان فرهنگیان پذیرش شدند

به گزارش مركز  اطلاع رسانی وروابط عمومی  وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان قزوین، سالار قاسمی گفت: از ابتداي تعطيلات ابستان تا 16 شهریور 95 ، بالغ بر 45 هزار و 130 نفر روز در ستادهای اسکان نوروزی استان قزوین اقامت داشته‌اند. که از این تعداد 41 هزار و 414 نفر روز فرهنگی و 3 هزار و 716 نفر روز غیر فرهنگی بودند.

وي تصریح کرد: 22 هزار و 565 نفر در ستادهای اسکان فرهنگیان پذیرش شدند که شامل 20 هزار و 707 نفر فرهنگی و یک هزار و 858 نفر غیر فرهنگی می باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین یادآور شد: در ایام فعالیت مراکز اسکان موقت فرهنگیان استان قزوین، 9 هزار و 127 خانوار فرهنگی و 769 خانوار غیر فرهنگی از این مراکز استفاده نمودند.

22 هزار و 565 نفر خانوار در ستادهای اسکان فرهنگیان پذیرش شدند

دانلود فیلم خارجی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author