2 کشته و یک مجروح در تیراندازی‌های جداگانه در فلوریدا و آریزونا

2 کشته و یک مجروح در تیراندازی‌های جداگانه در فلوریدا و آریزونا
تیراندازی در نزدیکی یک پمپ بنزین در ایالت فلوریدا باعث کشته شدن یک نفر و مجروح شدن یک نفر دیگر شد.

2 کشته و یک مجروح در تیراندازی‌های جداگانه در فلوریدا و آریزونا

تیراندازی در نزدیکی یک پمپ بنزین در ایالت فلوریدا باعث کشته شدن یک نفر و مجروح شدن یک نفر دیگر شد.
2 کشته و یک مجروح در تیراندازی‌های جداگانه در فلوریدا و آریزونا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author