کیفیت تولید کتاب‌های درسی ایرانی با استاندارد‌های بین‌المللی منطبق است

کیفیت تولید کتاب‌های درسی ایرانی با استاندارد‌های بین‌المللی منطبق است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، حجت‌‌الاسلام محی‌الدین بهرام محمدیان، درحاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات در بازديد از بیست ‌و ‌دومین نمایشگاه مطبوعات درباره وضعیت کتاب درسی سه سال گذشته اظهارکرد: برای ارزیابی فرآیند تولید کتاب درسی در سه سال گذشته به فرصت بیشتری نیاز داریم؛ اما معتقدم که وزارت آموزش و پرورش با سرعت و شتاب‌ مختلف در این حوزه همیشه یک گام به جلو در حرکت است.

وی افزود: در سه سال روی کار آمدن دولت یازدهم تولید برنامه‌ درسی ملی و سند تحول تولید محتوای آموزشی قاعده‌مند شده است؛ به‌عبارت دیگر همراه با راهنمای برنامه، سیاست‌گذاری مبتنی بر اسناد تولید می‌شود؛ بنابراین تنوع در موضوع، پیشبرد تولید با منطق موجب شده تا فرآیند تولید کتاب از حیث محتوایی و تصویر‌گری با کیفیت دنبال شود.

محمدیان درباره جایگاه کتاب‌های درسی ایران با استاندارد‌های جهانی ادامه داد: جریان فعلی تولید کتاب درسی در برخی موارد با استاندارد‌های جهانی منطبق و در برخی موارد دیگر در فاصله اندکی قرار دارد. تعدادی از کتاب‌های درسی تولید شده در نظام آموزش و پرورش ایران با کتاب‌های درسی کشور‌های پیشرفته قابل رقابت است.

 رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي با اشاره به تغییر وزیر فرهنگ و ارساد اسلامی گفت: سیاست آموزش و پرورش مبتنی بر اسناد است به‌عبارت دیگر شاید در شیوه‌ و روش تفاوت‌هایی دیده شود اما آمد و ‌رفت افراد در این جریان تاثیر چندانی ندارد. بدنه وزارت آموزش و پرورش خود را به عملیاتی کردن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، اجرای سند تحول و برنامه‌های دولت موظف می‌دانند.

محمدیان در پاسخ به پرسشی درباره میزان مطالعه دانش‌آموزان از دو منبع روزنامه و کتاب اظهار کرد: دانش‌آموزان ابتدا اهل کتاب هستند و بعد مطبوعات و کتاب منبع اصلی سواد‌آموزی آن‌هاست؛ به‌عبارت دیگر از طریق کتاب با سایر مواد خواندنی آشنا می‌‌شوند.

کیفیت تولید کتاب‌های درسی ایرانی با استاندارد‌های بین‌المللی منطبق است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، حجت‌‌الاسلام محی‌الدین بهرام محمدیان، درحاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات در بازديد از بیست ‌و ‌دومین نمایشگاه مطبوعات درباره وضعیت کتاب درسی سه سال گذشته اظهارکرد: برای ارزیابی فرآیند تولید کتاب درسی در سه سال گذشته به فرصت بیشتری نیاز داریم؛ اما معتقدم که وزارت آموزش و پرورش با سرعت و شتاب‌ مختلف در این حوزه همیشه یک گام به جلو در حرکت است.

وی افزود: در سه سال روی کار آمدن دولت یازدهم تولید برنامه‌ درسی ملی و سند تحول تولید محتوای آموزشی قاعده‌مند شده است؛ به‌عبارت دیگر همراه با راهنمای برنامه، سیاست‌گذاری مبتنی بر اسناد تولید می‌شود؛ بنابراین تنوع در موضوع، پیشبرد تولید با منطق موجب شده تا فرآیند تولید کتاب از حیث محتوایی و تصویر‌گری با کیفیت دنبال شود.

محمدیان درباره جایگاه کتاب‌های درسی ایران با استاندارد‌های جهانی ادامه داد: جریان فعلی تولید کتاب درسی در برخی موارد با استاندارد‌های جهانی منطبق و در برخی موارد دیگر در فاصله اندکی قرار دارد. تعدادی از کتاب‌های درسی تولید شده در نظام آموزش و پرورش ایران با کتاب‌های درسی کشور‌های پیشرفته قابل رقابت است.

 رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي با اشاره به تغییر وزیر فرهنگ و ارساد اسلامی گفت: سیاست آموزش و پرورش مبتنی بر اسناد است به‌عبارت دیگر شاید در شیوه‌ و روش تفاوت‌هایی دیده شود اما آمد و ‌رفت افراد در این جریان تاثیر چندانی ندارد. بدنه وزارت آموزش و پرورش خود را به عملیاتی کردن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، اجرای سند تحول و برنامه‌های دولت موظف می‌دانند.

محمدیان در پاسخ به پرسشی درباره میزان مطالعه دانش‌آموزان از دو منبع روزنامه و کتاب اظهار کرد: دانش‌آموزان ابتدا اهل کتاب هستند و بعد مطبوعات و کتاب منبع اصلی سواد‌آموزی آن‌هاست؛ به‌عبارت دیگر از طریق کتاب با سایر مواد خواندنی آشنا می‌‌شوند.

کیفیت تولید کتاب‌های درسی ایرانی با استاندارد‌های بین‌المللی منطبق است

دانلود ایمو برای گوشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author