کسب 5 رتبه برتر کشوری توسط آموزش وپرورش استان

کسب 5 رتبه برتر کشوری توسط آموزش وپرورش استان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان، در هفتمین دوره جشنواره برترین های نانو احسان سلطانی از دبیرستان شهید بهشتی شهرستان شاهرود موفق به کسب مدال نقره شد.

بر اساس اين گزارش؛ علی اکبری از دبیرستان شهید بهشتی شهرستان شاهرود دیپلم افتخار این دوره از مسابقات را کسب کرد.

گفتی است؛ پژوهشسرا ی شاهرود عنوان سومین نهاد ترویجی نانو تکنولوژی، پژوهشسرا ی دامغان عنوان چهارمی نهاد ترویجی ودبیرخانه برتر نانو تکنولوژی کشور راکسب نمودند

کسب 5 رتبه برتر کشوری توسط آموزش وپرورش استان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان، در هفتمین دوره جشنواره برترین های نانو احسان سلطانی از دبیرستان شهید بهشتی شهرستان شاهرود موفق به کسب مدال نقره شد.

بر اساس اين گزارش؛ علی اکبری از دبیرستان شهید بهشتی شهرستان شاهرود دیپلم افتخار این دوره از مسابقات را کسب کرد.

گفتی است؛ پژوهشسرا ی شاهرود عنوان سومین نهاد ترویجی نانو تکنولوژی، پژوهشسرا ی دامغان عنوان چهارمی نهاد ترویجی ودبیرخانه برتر نانو تکنولوژی کشور راکسب نمودند

کسب 5 رتبه برتر کشوری توسط آموزش وپرورش استان

دانلود نرم افزار جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author