مسیر شهدای کربلا مسیر صحیح دراسلام است

مسیر شهدای کربلا مسیر صحیح دراسلام است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سيستان و بلوچستان ،عليرضا نخعي در مراسم سوگواره احلی من العسل و تجمع دانش آموزان و نوجوانان عاشورایی در مصلی  شهر زاهدان گفت : آموزش و پرورش استان باتمام ظرفيت اهمیت عاشورا و قیام امام حسین علیه السلام در محرم رادرک نموده است.

وی اظهاركرد: شهادت 36 هزاردانش آموز و 5هزارمعلم در دوران دفاع مقدس نمونه ای از درک قیام عاشورا و امام حسین علیه السلام است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان  تصريح كرد : محرم رایک سرمایه درمسیر سازندگی عنوان کرد و افزود هر چه زمان می گذرد اهمیت قیام کربلا بیشتر می شود.

وی افزود : مسیر شهدای کربلا را مسیر صحیح دراسلام دانست و درک آن را ذخیره ای برای همه تاریخ خواند و از دانش آموزان شرکت کننده خواست تا قدر این الگو یعنی محرم و عاشورا را بدانند.

مسیر شهدای کربلا مسیر صحیح دراسلام است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سيستان و بلوچستان ،عليرضا نخعي در مراسم سوگواره احلی من العسل و تجمع دانش آموزان و نوجوانان عاشورایی در مصلی  شهر زاهدان گفت : آموزش و پرورش استان باتمام ظرفيت اهمیت عاشورا و قیام امام حسین علیه السلام در محرم رادرک نموده است.

وی اظهاركرد: شهادت 36 هزاردانش آموز و 5هزارمعلم در دوران دفاع مقدس نمونه ای از درک قیام عاشورا و امام حسین علیه السلام است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان  تصريح كرد : محرم رایک سرمایه درمسیر سازندگی عنوان کرد و افزود هر چه زمان می گذرد اهمیت قیام کربلا بیشتر می شود.

وی افزود : مسیر شهدای کربلا را مسیر صحیح دراسلام دانست و درک آن را ذخیره ای برای همه تاریخ خواند و از دانش آموزان شرکت کننده خواست تا قدر این الگو یعنی محرم و عاشورا را بدانند.

مسیر شهدای کربلا مسیر صحیح دراسلام است

ورزش و زندگی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author