كسب 6 مقام كشوري جشنواره نوجوان خوارزمی توسط دانش آموزان آذربایجان شرقی

كسب 6 مقام كشوري جشنواره نوجوان خوارزمی توسط دانش آموزان آذربایجان شرقی

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان آذربایجان شرقی، در این جشنواره دانش آموزان منتخب مرحله استانی در 4 محور دست سازه ها، فعالیت های آزمایشگاهی، ادبیات فارسی و پژوهش شرکت کرده بودند .

بر اساس اين گزارش؛امیر مهدی نظری پور و آرش شهناز غازانی در رشته پژوهش از ناحیه 2 تبریز رتبه های اول، حانیه عباسی در رشته زبان و ادبیات فارسی از اهر رتبه دوم، تابان اسکندری صلب و کتایون پناهی از مراغه در رشته فعالیت های آزمایشگاهی رتبه سوم و امیر احمد بابازاده در رشته دست سازه از ناحیه 4 تبریز رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص دادند.

گفتني است؛ دومین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی به مدت 3 روز در مشهد مقدس برگزار شد.

كسب 6 مقام كشوري جشنواره نوجوان خوارزمی توسط دانش آموزان آذربایجان شرقی

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان آذربایجان شرقی، در این جشنواره دانش آموزان منتخب مرحله استانی در 4 محور دست سازه ها، فعالیت های آزمایشگاهی، ادبیات فارسی و پژوهش شرکت کرده بودند .

بر اساس اين گزارش؛امیر مهدی نظری پور و آرش شهناز غازانی در رشته پژوهش از ناحیه 2 تبریز رتبه های اول، حانیه عباسی در رشته زبان و ادبیات فارسی از اهر رتبه دوم، تابان اسکندری صلب و کتایون پناهی از مراغه در رشته فعالیت های آزمایشگاهی رتبه سوم و امیر احمد بابازاده در رشته دست سازه از ناحیه 4 تبریز رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص دادند.

گفتني است؛ دومین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی به مدت 3 روز در مشهد مقدس برگزار شد.

كسب 6 مقام كشوري جشنواره نوجوان خوارزمی توسط دانش آموزان آذربایجان شرقی

کرمان نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author