كسب 4 رتبه برتردر جشنواره کشوری نوجوان خوارزمی

كسب 4 رتبه برتردر جشنواره کشوری نوجوان خوارزمی

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان، محمدرضا جهان از کسب 4 رتبه برتر در جشنواره کشوری نوجوان خوارزمی توسط دانش آموزان استان خبر داد، اظهاركرد:جشنواره نوجوان خوارزمی میدان  علمی، مهارتی و ادبی است که به نشر رخدادهای علمی و فرهنگی و ادبی کمک می‌کند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان تصریح کرد: زهرا محمدی رتبه دوم در محور ادبیات فارسی از منطقه بسطام، متین فرهانی رتبه دوم در محور دست سازه ها از شهرستان سمنان وسید امیر محمد میری رتبه سوم در  محور پژوهش از شهرستان شاهرود راکسب كردند.

وی خاطرنشان كرد: محمد جواد رهایی و رادمان مطلبی در محور فعالیت های آزمایشگاهی رتبه سوم کشور ازشهرستان سمنان راکسب کردند.

كسب 4 رتبه برتردر جشنواره کشوری نوجوان خوارزمی

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان، محمدرضا جهان از کسب 4 رتبه برتر در جشنواره کشوری نوجوان خوارزمی توسط دانش آموزان استان خبر داد، اظهاركرد:جشنواره نوجوان خوارزمی میدان  علمی، مهارتی و ادبی است که به نشر رخدادهای علمی و فرهنگی و ادبی کمک می‌کند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان تصریح کرد: زهرا محمدی رتبه دوم در محور ادبیات فارسی از منطقه بسطام، متین فرهانی رتبه دوم در محور دست سازه ها از شهرستان سمنان وسید امیر محمد میری رتبه سوم در  محور پژوهش از شهرستان شاهرود راکسب كردند.

وی خاطرنشان كرد: محمد جواد رهایی و رادمان مطلبی در محور فعالیت های آزمایشگاهی رتبه سوم کشور ازشهرستان سمنان راکسب کردند.

كسب 4 رتبه برتردر جشنواره کشوری نوجوان خوارزمی

افق

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author