فعالیت 2 هزارو31 کتابخانه کلاسی درمدارس ابتدایی استان

فعالیت 2 هزارو31 کتابخانه کلاسی درمدارس ابتدایی استان

به گزارش مركز  اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از  استان سمنان محمدرضا جهان دربازدید از کتابخانه عمومی شهرستان سمنان افزود:بیش از یک میلیون و12 هزار جلد کتاب در کل کتابخانه های مدارس استان وجود دارد.

مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان تصریح کرد:تعداد 114 هزار و57 جلد کتاب در دو هزار و31 کتابخانه کلاسی  استان  موجود است.

محمدرضا جهان با اشاره به اینکه یادگیری وعلم جویی به عنوان قسمتی از حیات طیبه اظهارکرد:با مطالعه کتاب میزان دانسته های انسان افزایش پیدامی کند.

وی با اشاره به اجرای طرح 50000 نمایشگاه کتاب در ۵۰ هزار مدرسه سراسرکشورتصريح كرد :درسال تحصیلی جدید درنظر است با اعتباری حدود 664 میلیون ریال در300 آموزشگاه استان نمایشگاه کتاب برگزارشود.

فعالیت 2 هزارو31 کتابخانه کلاسی درمدارس ابتدایی استان

به گزارش مركز  اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از  استان سمنان محمدرضا جهان دربازدید از کتابخانه عمومی شهرستان سمنان افزود:بیش از یک میلیون و12 هزار جلد کتاب در کل کتابخانه های مدارس استان وجود دارد.

مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان تصریح کرد:تعداد 114 هزار و57 جلد کتاب در دو هزار و31 کتابخانه کلاسی  استان  موجود است.

محمدرضا جهان با اشاره به اینکه یادگیری وعلم جویی به عنوان قسمتی از حیات طیبه اظهارکرد:با مطالعه کتاب میزان دانسته های انسان افزایش پیدامی کند.

وی با اشاره به اجرای طرح 50000 نمایشگاه کتاب در ۵۰ هزار مدرسه سراسرکشورتصريح كرد :درسال تحصیلی جدید درنظر است با اعتباری حدود 664 میلیون ریال در300 آموزشگاه استان نمایشگاه کتاب برگزارشود.

فعالیت 2 هزارو31 کتابخانه کلاسی درمدارس ابتدایی استان

دانلود بیتالک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author