زنگ مدرسه «در دبيرستان دخترانه نرجس (س) طنين انداز شد

زنگ مدرسه «در دبيرستان دخترانه نرجس (س) طنين انداز شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، صبح امروز زنگ آغاز سال تحصيلي 96-95 با حضور دكتر روحاني رئيس جمهور، علي اصغرفاني وزير آموزش وپرورش، عليرضا جدايي رئيس مركز اطلاع رساني و روابط عمومي، مرتضي رئيسي رئيس سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس ، عليرضا كمرئي مدير كل آموزش وپرورش شهر تهران و محمد فاضل مديركل دفتر وزارتي در دبيرستان نمونه دولتي دخترانه نرجس (س)  به صدا در آمد.

گفتني است؛ در اين مراسم از 1000 پروژه آموزشي ، ورزشي و پرورشي سراسر كشور به صورت همزمان افتتاح و به بهره برداري خواهد رسيد.

زنگ مدرسه «در دبيرستان دخترانه نرجس (س) طنين انداز شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، صبح امروز زنگ آغاز سال تحصيلي 96-95 با حضور دكتر روحاني رئيس جمهور، علي اصغرفاني وزير آموزش وپرورش، عليرضا جدايي رئيس مركز اطلاع رساني و روابط عمومي، مرتضي رئيسي رئيس سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس ، عليرضا كمرئي مدير كل آموزش وپرورش شهر تهران و محمد فاضل مديركل دفتر وزارتي در دبيرستان نمونه دولتي دخترانه نرجس (س)  به صدا در آمد.

گفتني است؛ در اين مراسم از 1000 پروژه آموزشي ، ورزشي و پرورشي سراسر كشور به صورت همزمان افتتاح و به بهره برداري خواهد رسيد.

(image)

زنگ مدرسه «در دبيرستان دخترانه نرجس (س) طنين انداز شد

نفت آموزش پرورش دولتی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author