« دكتر محمد مهدوي» به عنوان مشاور عالي وزير آموزش و پرورش منصوب شد

« دكتر محمد مهدوي» به عنوان مشاور عالي وزير آموزش و پرورش منصوب شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، متن كامل حكم فخرالدين احمدي دانش آشتياني به شرح زير است:

جناب آقاي دكتر محمد مهدوي

سلام عليكم

با توجه به تعهد، و تجربيات ارزشمند مديريتي جناب عالي، به موجب اين ابلاغ به سمت مشاور عالي وزير آموزش و پرورش منصوب مي شويد. اميد است با توجه به وظائف تعيين شده وزارت آموزش و پرورش در برنامه هاي توسعه و برنامه اينجانب كه به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است با هماهنگي معاونان و مشاوران و مديران كل استان ها در انجام امور محوله موفق و مويد باشيد. از خداوند متعال توفيق حضرتعالي را در ارتقاي جايگاه و منزلت فرهنگيان مسئلت دارم.

« دكتر محمد مهدوي» به عنوان مشاور عالي وزير آموزش و پرورش منصوب شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، متن كامل حكم فخرالدين احمدي دانش آشتياني به شرح زير است:

جناب آقاي دكتر محمد مهدوي

سلام عليكم

با توجه به تعهد، و تجربيات ارزشمند مديريتي جناب عالي، به موجب اين ابلاغ به سمت مشاور عالي وزير آموزش و پرورش منصوب مي شويد. اميد است با توجه به وظائف تعيين شده وزارت آموزش و پرورش در برنامه هاي توسعه و برنامه اينجانب كه به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است با هماهنگي معاونان و مشاوران و مديران كل استان ها در انجام امور محوله موفق و مويد باشيد. از خداوند متعال توفيق حضرتعالي را در ارتقاي جايگاه و منزلت فرهنگيان مسئلت دارم.

« دكتر محمد مهدوي» به عنوان مشاور عالي وزير آموزش و پرورش منصوب شد

دانلود رایگان اینستاگرام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author