دانش آموزان پسر شهرستانهای تهران بر سکوی نخست مسابقات بسکتبال کشور ایستادند

دانش آموزان پسر شهرستانهای تهران بر سکوی نخست مسابقات بسکتبال کشور ایستادند

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از شهرستان های استان تهران، عبدالرضا فولادوند راد، مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، گفت: تیم بسکتبال دوره متوسطه اول شهرستانهای استان تهران موفق به کسب مقام قهرمانی سی و سومین دوره مسابقات فرهنگی و ورزشی دانش آموزان کشور شدند.

وی ادامه داد: مرحله اول رقابتهای فرهنگی و ورزشی آموزشگاههای کشور به میزبانی  استان مرکزی با حضور 26 تیم و 380 ورزشکار،مربی و سرپرست استان های مختلف کشور به مدت پنج روز برگزار شد.

فولادوند راد، در ادامه از افتخار آفرینی دانش آموزان پسر و کسب مقام قهرمانی در رشته بسکتبال توسط دانش آموزان دوره متوسطه اول خبر داده و افزود: این دور از مسابقات طی پنج روز در سالن های یادگار امام (ره) و 13 آبان شهر اراک بین استان های مختلف کشور برگزار شد.

وی با اشاره به این که این رقابت های نفس گیر با شکست تیم قدرتمند خراسان رضوی توسط دانش آموزان شهرستانهای استان تهران به کار خود خاتمه داد، تصریح کرد: آیین اختتامیه این دوره از مسابقات که با حضور مسئولین کشوری و استانی، داوران، ناظران، سرپرستان، دانش آموزان ورزشکار و خانواده های آنان، بسکتبالیست های شهرستانهای استان تهران با افتخار بر سکوی قهرمانی ایستادند.

دانش آموزان پسر شهرستانهای تهران بر سکوی نخست مسابقات بسکتبال کشور ایستادند

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از شهرستان های استان تهران، عبدالرضا فولادوند راد، مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، گفت: تیم بسکتبال دوره متوسطه اول شهرستانهای استان تهران موفق به کسب مقام قهرمانی سی و سومین دوره مسابقات فرهنگی و ورزشی دانش آموزان کشور شدند.

وی ادامه داد: مرحله اول رقابتهای فرهنگی و ورزشی آموزشگاههای کشور به میزبانی  استان مرکزی با حضور 26 تیم و 380 ورزشکار،مربی و سرپرست استان های مختلف کشور به مدت پنج روز برگزار شد.

فولادوند راد، در ادامه از افتخار آفرینی دانش آموزان پسر و کسب مقام قهرمانی در رشته بسکتبال توسط دانش آموزان دوره متوسطه اول خبر داده و افزود: این دور از مسابقات طی پنج روز در سالن های یادگار امام (ره) و 13 آبان شهر اراک بین استان های مختلف کشور برگزار شد.

وی با اشاره به این که این رقابت های نفس گیر با شکست تیم قدرتمند خراسان رضوی توسط دانش آموزان شهرستانهای استان تهران به کار خود خاتمه داد، تصریح کرد: آیین اختتامیه این دوره از مسابقات که با حضور مسئولین کشوری و استانی، داوران، ناظران، سرپرستان، دانش آموزان ورزشکار و خانواده های آنان، بسکتبالیست های شهرستانهای استان تهران با افتخار بر سکوی قهرمانی ایستادند.

دانش آموزان پسر شهرستانهای تهران بر سکوی نخست مسابقات بسکتبال کشور ایستادند

خبرگزاری ایران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author