ثبت نام بيش از 12ميليون و 829 هزار دانش آموز در سامانه سناد تا پايان امروز

ثبت نام بيش از 12ميليون و 829 هزار دانش آموز در سامانه سناد تا پايان امروز

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، اسفنديار چهاربند با بيان اينكه تاكنون 12ميليون و 829  هزار و 955 دانش آموز در سامانه سناد ثبت نام شده اند ، گفت: از اين تعداد 147 هزار و 397 نوآموز در دوره پيش دبستاني، 7 ميليون و487 هزار و 199 دانش آموز در مقطع ابتدايي ، 3 ميليون و65 هزار و 266 دانش آموز در متوسطه دوره اول ، 2 ميليون و77 هزار و 926 دانش آموز در دوره دوم متوسطه و 52 هزار و 167 دانش آموز درمدارس استثنايي ثبت نام شده اند.

وي ادامه داد: در دوره دوم متوسطه 839  هزار و 969 دانش آموز در پايه دهم ثبت نام كرده اند كه 12 و 1 دهم درصد در رشته رياضي، 31 و 1  دهم درصد در رشته تجربي، 23 و6 دهم درصد در رشته انساني و 5 دهم درصد در رشته معارف ثبت نام كرده اند.

چهاربند خاطرنشان كرد: در شاخه فني و حرفه اي 144 هزار و139 دانش آموز معادل 17 و 16 صدم درصد و در رشته كاردانش 130 هزار و 663 دانش آموز معادل 15 و 56 صدم درصد ثبت نام شده اند

ثبت نام بيش از 12ميليون و 829 هزار دانش آموز در سامانه سناد تا پايان امروز

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، اسفنديار چهاربند با بيان اينكه تاكنون 12ميليون و 829  هزار و 955 دانش آموز در سامانه سناد ثبت نام شده اند ، گفت: از اين تعداد 147 هزار و 397 نوآموز در دوره پيش دبستاني، 7 ميليون و487 هزار و 199 دانش آموز در مقطع ابتدايي ، 3 ميليون و65 هزار و 266 دانش آموز در متوسطه دوره اول ، 2 ميليون و77 هزار و 926 دانش آموز در دوره دوم متوسطه و 52 هزار و 167 دانش آموز درمدارس استثنايي ثبت نام شده اند.

وي ادامه داد: در دوره دوم متوسطه 839  هزار و 969 دانش آموز در پايه دهم ثبت نام كرده اند كه 12 و 1 دهم درصد در رشته رياضي، 31 و 1  دهم درصد در رشته تجربي، 23 و6 دهم درصد در رشته انساني و 5 دهم درصد در رشته معارف ثبت نام كرده اند.

چهاربند خاطرنشان كرد: در شاخه فني و حرفه اي 144 هزار و139 دانش آموز معادل 17 و 16 صدم درصد و در رشته كاردانش 130 هزار و 663 دانش آموز معادل 15 و 56 صدم درصد ثبت نام شده اند

ثبت نام بيش از 12ميليون و 829 هزار دانش آموز در سامانه سناد تا پايان امروز

ماشین های جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author