تجليل از 26 برگزیده کشوری درمدرسه دارالفنون

تجليل از 26 برگزیده کشوری درمدرسه دارالفنون

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، پيش از ظهرامروز مرضيه گرد دراختتاميه  نخستین جشنواره قلم كه با حضور وزيرآموزش وپرورش در مدرسه دارالفنون برگزارشد، اظهار كرد: این جشنواره، میثاق مشترک مدارس آموزش از راه دور است که بخشی از توانمندی‌های این مدارس را می‌تواند به عموم معرفی کند.

وی ادامه داد: علی‌رغم محدودیت وقت و تأخیر در ارسال دستورالعمل به دلیل موانع اداری، شروع کار با چشم‌انداز خوبی در مجموعه آموزش از راه دور آغاز شد و بیش از 2 هزار رکورد در سامانه، ثبت اطلاعات داشتیم.

رئيس ستاد برگزاري جشنواره قلم وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه مهلت ثبت‌نام نخستین جشنواره قلم تا 20 خرداد ماه بود، تصريح كرد: 1823 طرح و اثر به دبیرخانه جشنواره قلم ارسال شد که 720 طرح ویژه معلمان و 759 طرح دانش‌آموزی بود؛ در بخش دانش‌آموزی 438 طرح به بخش خدمات، 76 طرح به بخش صنایع و 245 طرح به بخش کشاورزی اختصاص داشت.

وی اضافه کرد: در بخش طرح‌نگار نیز که به خاطرات و تجربیات ارزنده درباره آموزش از راه دور اختصاص داشت، 134 اثر از معلمان، 233 اثر از دانش‌آموزان، 7 اثر از اولیاء دانش‌آموزان ارسال شده بود و 7 اثر نیز از رسانه‌ها به دبیرخانه جشنواره رسید.

رئيس سازمان مدارس غيردولتي، مشاركت هاي مردمي وخانواده وزارت آموزش و پرورش با اشاره به نتایج نخستین جشنواره قلم ،‌ افزود: 26 برگزیده کشوری شامل 14 دانش‌آموز، 9 معلم و 2 رسانه است كه امروز در مدرسه دارالفنون با حضور وزیر آموزش و پرورش و تعدادي از معاونان حوزه ستادی و‌ نمایندگان مؤسسین و اصحاب رسانه تجلیل می‌شوند؛ ضمن اینکه در حاشیه محل برگزاری جشنواره نیز نمایشگاهی از دستاوردهای آموزش از راه دور پیش‌بینی شده است.

گرد در خصوص حمایت از برگزیدگان این جشنواره،خاطرنشان كرد: در نخستین گام معتقدیم که دانش‌آموزان آموزش از راه دور در بحث هدایت تحصیل دچار مشکل هستند و برای مشاوره آنها فعالیت خواهیم کرد، ضمن اینکه افرادی که دارای طرح‌های برگزیده هستند به صندوق تعاونی امید معرفی می‌شوند و تا 100 میلیون تومان امکان دریافت وام برای کارآفرینی دارند.

وي  با بيان اين كه 192 هزار 938 دانش آموزان در مدارس آموزش و از راه دور تحصيل مي كنند،  بيان كرد: 112 هزار و 685 دختر و 80 هزار و 253 پسر كه 23 هزار نفرآنان شهري و 169 هزارو 615 نفر آنان روستايي مي باشند در مدارس آموزش از راه دور مشغول به تحصيل هستند.

رئيس سازمان مدارس غيردولتي، مشاركت هاي مردمي وخانواده وزارت آموزش و پرورش افزود : از سال 83 تا كنون 2 ميليون 929 هزار و 72 دانش آموز در مدارس آموزش از راه دور تحصيل كرده اند.

تجليل از 26 برگزیده کشوری درمدرسه دارالفنون

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، پيش از ظهرامروز مرضيه گرد دراختتاميه  نخستین جشنواره قلم كه با حضور وزيرآموزش وپرورش در مدرسه دارالفنون برگزارشد، اظهار كرد: این جشنواره، میثاق مشترک مدارس آموزش از راه دور است که بخشی از توانمندی‌های این مدارس را می‌تواند به عموم معرفی کند.

وی ادامه داد: علی‌رغم محدودیت وقت و تأخیر در ارسال دستورالعمل به دلیل موانع اداری، شروع کار با چشم‌انداز خوبی در مجموعه آموزش از راه دور آغاز شد و بیش از 2 هزار رکورد در سامانه، ثبت اطلاعات داشتیم.

رئيس ستاد برگزاري جشنواره قلم وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه مهلت ثبت‌نام نخستین جشنواره قلم تا 20 خرداد ماه بود، تصريح كرد: 1823 طرح و اثر به دبیرخانه جشنواره قلم ارسال شد که 720 طرح ویژه معلمان و 759 طرح دانش‌آموزی بود؛ در بخش دانش‌آموزی 438 طرح به بخش خدمات، 76 طرح به بخش صنایع و 245 طرح به بخش کشاورزی اختصاص داشت.

وی اضافه کرد: در بخش طرح‌نگار نیز که به خاطرات و تجربیات ارزنده درباره آموزش از راه دور اختصاص داشت، 134 اثر از معلمان، 233 اثر از دانش‌آموزان، 7 اثر از اولیاء دانش‌آموزان ارسال شده بود و 7 اثر نیز از رسانه‌ها به دبیرخانه جشنواره رسید.

رئيس سازمان مدارس غيردولتي، مشاركت هاي مردمي وخانواده وزارت آموزش و پرورش با اشاره به نتایج نخستین جشنواره قلم ،‌ افزود: 26 برگزیده کشوری شامل 14 دانش‌آموز، 9 معلم و 2 رسانه است كه امروز در مدرسه دارالفنون با حضور وزیر آموزش و پرورش و تعدادي از معاونان حوزه ستادی و‌ نمایندگان مؤسسین و اصحاب رسانه تجلیل می‌شوند؛ ضمن اینکه در حاشیه محل برگزاری جشنواره نیز نمایشگاهی از دستاوردهای آموزش از راه دور پیش‌بینی شده است.

گرد در خصوص حمایت از برگزیدگان این جشنواره،خاطرنشان كرد: در نخستین گام معتقدیم که دانش‌آموزان آموزش از راه دور در بحث هدایت تحصیل دچار مشکل هستند و برای مشاوره آنها فعالیت خواهیم کرد، ضمن اینکه افرادی که دارای طرح‌های برگزیده هستند به صندوق تعاونی امید معرفی می‌شوند و تا 100 میلیون تومان امکان دریافت وام برای کارآفرینی دارند.

وي  با بيان اين كه 192 هزار 938 دانش آموزان در مدارس آموزش و از راه دور تحصيل مي كنند،  بيان كرد: 112 هزار و 685 دختر و 80 هزار و 253 پسر كه 23 هزار نفرآنان شهري و 169 هزارو 615 نفر آنان روستايي مي باشند در مدارس آموزش از راه دور مشغول به تحصيل هستند.

رئيس سازمان مدارس غيردولتي، مشاركت هاي مردمي وخانواده وزارت آموزش و پرورش افزود : از سال 83 تا كنون 2 ميليون 929 هزار و 72 دانش آموز در مدارس آموزش از راه دور تحصيل كرده اند.

تجليل از 26 برگزیده کشوری درمدرسه دارالفنون

خبر فرهنگیان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author