بهره برداری از مدرسه 9 کلاسه بنیاد برکت در شهرستان نهاوند استان همدان

بهره برداری از مدرسه 9 کلاسه بنیاد برکت در شهرستان نهاوند استان همدان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان همدان، آموزشگاه 9 کلاسه توانه در زمینی به مساحت 2هزار متر مربع با زیربنای 600 متر مربع در 2 طبقه احداث شده است.

بهره برداری از مدرسه 9 کلاسه بنیاد برکت در شهرستان نهاوند استان همدان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان همدان، آموزشگاه 9 کلاسه توانه در زمینی به مساحت 2هزار متر مربع با زیربنای 600 متر مربع در 2 طبقه احداث شده است.

بهره برداری از مدرسه 9 کلاسه بنیاد برکت در شهرستان نهاوند استان همدان

آلرژی و تغذیه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author