برگزاري 266کارگاه توانمندسازی آموزشی برای معلمان دوره ی ابتدایی استان

برگزاري 266کارگاه توانمندسازی آموزشی برای معلمان دوره ی ابتدایی استان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان ایلام، علی بیرانوند اظهاركرد: در راستاي كيفيت بخشي به برنامه هاي دوره ابتدايي 266 كارگاه آموزشي  براي آموزگاران ابتدايي مدارس شهري ، روستايي و عشايري با موضوعات متنوع آموزشي برگزار شده است .

مدیرکل آموزش وپرورش استان ایلام تصريح كرد: اين كارگاه ها در راستاي كيفيت بخشي به امر آموزش و به روز رساني اطلاعات معلمان ، كمك به معلمان مناطق دوردست روستايي و عشايري و يا معلماني كه در آموزش با مشكلاتي مواجه شده اند برگزار گرديد.

وي خاطرنشان كرد: تا كنون 3هزار و70 بازديد آموزشي از كلاس درس آموزگاران توسط گروه هاي آموزشي شهرستان ها و مناطق تابعه و استان به عمل آمده است.

برگزاري 266کارگاه توانمندسازی آموزشی برای معلمان دوره ی ابتدایی استان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان ایلام، علی بیرانوند اظهاركرد: در راستاي كيفيت بخشي به برنامه هاي دوره ابتدايي 266 كارگاه آموزشي  براي آموزگاران ابتدايي مدارس شهري ، روستايي و عشايري با موضوعات متنوع آموزشي برگزار شده است .

مدیرکل آموزش وپرورش استان ایلام تصريح كرد: اين كارگاه ها در راستاي كيفيت بخشي به امر آموزش و به روز رساني اطلاعات معلمان ، كمك به معلمان مناطق دوردست روستايي و عشايري و يا معلماني كه در آموزش با مشكلاتي مواجه شده اند برگزار گرديد.

وي خاطرنشان كرد: تا كنون 3هزار و70 بازديد آموزشي از كلاس درس آموزگاران توسط گروه هاي آموزشي شهرستان ها و مناطق تابعه و استان به عمل آمده است.

برگزاري 266کارگاه توانمندسازی آموزشی برای معلمان دوره ی ابتدایی استان

خبر دانشجویی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author