بازديد دانش آموزان لبناني از دبيرستان علامه حلي (1)

بازديد دانش آموزان لبناني از دبيرستان علامه حلي (1)

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، صبح امروز 53 نفر از مديران ، مربيان ، اساتيد و دانش آموزان مراكز استعدادهاي درخشان كشور لبنان با حضور در دبيرستان علامه حلي  (1) با مسئولين مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان ديدار و گفتگو كردند.

در اين بازديد؛ نماينده مركز ملي استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان از چگونگي اجراي شناسايي و هدايت استعدادهاي برتر به دو شكل «تلفيقي » و «تفكيكي» با عنوان طرح «شهاب» ، طرح «روشنا» توضيحاتي را به هيئت  لبناني ارائه كرد.

 

 

بازديد دانش آموزان لبناني از دبيرستان علامه حلي (1)

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، صبح امروز 53 نفر از مديران ، مربيان ، اساتيد و دانش آموزان مراكز استعدادهاي درخشان كشور لبنان با حضور در دبيرستان علامه حلي  (1) با مسئولين مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان ديدار و گفتگو كردند.

در اين بازديد؛ نماينده مركز ملي استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان از چگونگي اجراي شناسايي و هدايت استعدادهاي برتر به دو شكل «تلفيقي » و «تفكيكي» با عنوان طرح «شهاب» ، طرح «روشنا» توضيحاتي را به هيئت  لبناني ارائه كرد.

 

 

بازديد دانش آموزان لبناني از دبيرستان علامه حلي (1)

تلگرام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author