ايجاد عدالت آموزشي از مهمترين سياست هاي آموزش و پرورش است

ايجاد عدالت آموزشي از مهمترين سياست هاي آموزش و پرورش است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان كرمان، محمد محسن بیگی در آیین تجلیل از دانش آموزان کرمانی برگزیده المپیادهای علمی کشور با اشاره به نقش موثر معلمان در تربیت نیروی انسانی متعهد و کارآمد برای آینده کشور، افزود: هر کسی که در روند تعلیم و تربیت تاثیرگذار باشد نقش معلمی دارد.

محسن بیگی به موفقیت های کسب شده در اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان طی سال گذشته اشاره و تصریح کرد: خروجی اقدامات آموزش و پرورش باید در مدارس محقق شود.

محمد محسن بیگی با اشاره به  هفته اولیا و مربیان خاطر نشان کرد: معلم  و والدین به عنوان 2 بالی هستند که اگر با هم باشند، امکان موفقیت دانش آموزان را فراهم می کنند.

وی گفت: اگر تعامل بین اولیا و مربیان را تقویت کنیم، میزان تاثیرگذاری آموزش در دانش آموزان بیشتر می شود.

محسن بیگی با بیان اینکه  پیشرفت ها نباید ما را قانع و متوقف کند، تاکید کرد: پایه و محور همه فعالیت های آموزش و پرورش استان کرمان  باید کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی و پرورشی باشد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان ایجاد عدالت آموزشی را یکی از مهمترین سیاست های آموزش و پرورش دانست و افزود: موفقیت های دانش آموزان بخصوص در مناطق محروم معرف وجود عدالت آموزشی در مدارس است.

محمد محسن بیگی اظهار کرد: عزتمندی معلم در گرو توانمندی اوست و اگر معلم از این توانمندی به طور کامل برخوردار نباشد عزتمندی اش دچار مشکل می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان افزود: هیچ جامعه ای بدون رشد علم نمی تواند به صورت مستقل، عزتمند و پایدار باشد و بسیاری عوامل باید دست به دست همه بدهند تا موفقیتی حاصل شود و افتخارات گذشته باید موتور محرکه پیشرفت های آینده ما باشد.

ايجاد عدالت آموزشي از مهمترين سياست هاي آموزش و پرورش است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان كرمان، محمد محسن بیگی در آیین تجلیل از دانش آموزان کرمانی برگزیده المپیادهای علمی کشور با اشاره به نقش موثر معلمان در تربیت نیروی انسانی متعهد و کارآمد برای آینده کشور، افزود: هر کسی که در روند تعلیم و تربیت تاثیرگذار باشد نقش معلمی دارد.

محسن بیگی به موفقیت های کسب شده در اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان طی سال گذشته اشاره و تصریح کرد: خروجی اقدامات آموزش و پرورش باید در مدارس محقق شود.

محمد محسن بیگی با اشاره به  هفته اولیا و مربیان خاطر نشان کرد: معلم  و والدین به عنوان 2 بالی هستند که اگر با هم باشند، امکان موفقیت دانش آموزان را فراهم می کنند.

وی گفت: اگر تعامل بین اولیا و مربیان را تقویت کنیم، میزان تاثیرگذاری آموزش در دانش آموزان بیشتر می شود.

محسن بیگی با بیان اینکه  پیشرفت ها نباید ما را قانع و متوقف کند، تاکید کرد: پایه و محور همه فعالیت های آموزش و پرورش استان کرمان  باید کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی و پرورشی باشد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان ایجاد عدالت آموزشی را یکی از مهمترین سیاست های آموزش و پرورش دانست و افزود: موفقیت های دانش آموزان بخصوص در مناطق محروم معرف وجود عدالت آموزشی در مدارس است.

محمد محسن بیگی اظهار کرد: عزتمندی معلم در گرو توانمندی اوست و اگر معلم از این توانمندی به طور کامل برخوردار نباشد عزتمندی اش دچار مشکل می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان افزود: هیچ جامعه ای بدون رشد علم نمی تواند به صورت مستقل، عزتمند و پایدار باشد و بسیاری عوامل باید دست به دست همه بدهند تا موفقیتی حاصل شود و افتخارات گذشته باید موتور محرکه پیشرفت های آینده ما باشد.

ايجاد عدالت آموزشي از مهمترين سياست هاي آموزش و پرورش است

روزنامه ایران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author