اشتغال 325فرزند شهيد در مدارس استان

اشتغال 325فرزند شهيد در مدارس استان

به گزارش مركز اطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان خراسان شمالي، براتعلي حاتمي درسومين روز از كنگره 3 هزار شهيد خراسان شمالي افزود:در آموزش وپرورش خراسان شمالي بيش از يك سوم وبيش از5 هزارنفر يا خود جانباز و رزمنده انديا از خانواده ايثارگران است.

حاتمي افزود: اگر توفيقي درعرصه هاي علمي  وفرهنگي بدست مي آيد به همت معلمين ايثارگر استان است كه باعشق خدمت مي كنند.

وي اظهاركرد: اولين شهيد دانش آموز استان خراسان شمالي شهيد حسن حسن آبادي است وسيد سعيد موسوي نيز آخرين شهيد استان است كه معلم جانباز بود.

براتعلي حاتمي ادامه داد: با حضور دانش آموزان وفرهنگيان در كنگره ملي سه هزار شهيد خراسان شمالي با آرمانهاي شهدا تجديد بيعت كرده و خداوند را شاكريم كه با سعي وتلاش مسئولين اين كنگره برگزار شد.

وي افزود:به بركت همه تلاش هاي انجام شده دردولت تدبير واميد وسفر مقام معطم رهبري امروز 171 كلاس درس وسالن ورزشي دانش آموزي  افتتاح مي شود با اعتبارات دولت تدبير واميد تا سال 96 مدارس خشتي گلي برچيده خواهد شد.

حاتمي خطاب به دانش آموزان حاضر دركنگره افزود:بدانيد 3 هزارشهيد و 35 هزار رزمنده خراسان شمالي  نه با بمباران بلكه شخصا تصميم گرفتند به جبهه بروند و اين سند زنده ما براي تاريخ هستند وشما دانش آموزان بايد انتقال دهنده اين عظمت به آيندگان باشيد.

اشتغال 325فرزند شهيد در مدارس استان

به گزارش مركز اطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان خراسان شمالي، براتعلي حاتمي درسومين روز از كنگره 3 هزار شهيد خراسان شمالي افزود:در آموزش وپرورش خراسان شمالي بيش از يك سوم وبيش از5 هزارنفر يا خود جانباز و رزمنده انديا از خانواده ايثارگران است.

حاتمي افزود: اگر توفيقي درعرصه هاي علمي  وفرهنگي بدست مي آيد به همت معلمين ايثارگر استان است كه باعشق خدمت مي كنند.

وي اظهاركرد: اولين شهيد دانش آموز استان خراسان شمالي شهيد حسن حسن آبادي است وسيد سعيد موسوي نيز آخرين شهيد استان است كه معلم جانباز بود.

براتعلي حاتمي ادامه داد: با حضور دانش آموزان وفرهنگيان در كنگره ملي سه هزار شهيد خراسان شمالي با آرمانهاي شهدا تجديد بيعت كرده و خداوند را شاكريم كه با سعي وتلاش مسئولين اين كنگره برگزار شد.

وي افزود:به بركت همه تلاش هاي انجام شده دردولت تدبير واميد وسفر مقام معطم رهبري امروز 171 كلاس درس وسالن ورزشي دانش آموزي  افتتاح مي شود با اعتبارات دولت تدبير واميد تا سال 96 مدارس خشتي گلي برچيده خواهد شد.

حاتمي خطاب به دانش آموزان حاضر دركنگره افزود:بدانيد 3 هزارشهيد و 35 هزار رزمنده خراسان شمالي  نه با بمباران بلكه شخصا تصميم گرفتند به جبهه بروند و اين سند زنده ما براي تاريخ هستند وشما دانش آموزان بايد انتقال دهنده اين عظمت به آيندگان باشيد.

اشتغال 325فرزند شهيد در مدارس استان

خبرگزاری دانشگاه های کشور

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author