اجلاس ، بستري مناسب جهت همسو نمودن اقدامات اجرايي و نزديك كردن افكار مسئولان آموزش و پرورش است

اجلاس ، بستري مناسب جهت همسو نمودن اقدامات اجرايي و نزديك كردن افكار مسئولان آموزش و پرورش است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، امان الله فرجي  در حاشيه سي و سومين اجلاس رؤساي آموزش و پرورش مناطق كشور كه در سالن اجلاس سران در حال برگزاري است  ، اظهار كرد : فرسودگی فضاهای آموزشی ، ناکافی بودن اعتبارات به منظور  تعمیر و تجهیز مدارس ، دشواري  پروسه انتصاب پست های اداری و عدم اقبال به این پست ها از جانب نیروهای مستعد وشایسته، وجود روستاهای دارای جمعیت دانش آموزی پایین که تراکم کلی شهرستان را متأثر ساخته ، عدم اقبال عمومی به رشته های فنی ومهارتی علیرغم برنامه های ملی در این راستا  ، بالا بودن خواست مردمی به ادامه تحصیل در رشته های نظری ،  بالا بودن هزینه  حامل های انرژی و قبوض خدماتی مدارس ، از مهم ترين مشكلات و چالش هاي اجرايي آموزش و پرورش روانسر كرمانشاه مي باشد.

      رئيس آموزش و پرورش روانسر كرمانشاه با اشاره به اين كه  این اجلاس می تواند آموزش و پرورش را  به یک دغدغه ی فراگیر و ملی تبديل نمايد ، تصريح كرد : می توان از این فرصت برای تشریح برنامه های جاری و هم چنین تحلیل وضعیت سیستم در حوزه ی اجرا و برنامه ریزی استفاده كرد  و از طرفی تبادل نظر مدیران آموزش و پرورش و آشنایی با راهکارهای اجرایی در سایر مناطق هم افزایی را ممکن ساخته و ترقی و تعالی برنامه ها را موجب خواهد شد

وي خاطر نشان كرد : نگاه دولت  تدبير  و امید به آموزش و پرورش یک نگاه عمیق و ارزشی  است و تا حد زیادی دیدگاه مصرفی بودن که به ناحق بر این دستگاه عظیم تحمیل شده است در این دولت کمرنگ شده و به رغم کاهش درآمدهای دولت به واسطه مشکلات متعدد نه تنها ازسهم آموزش و پرورش کاسته نشده بلکه به طرز قابل توجهی عنایت دولت را به تعلیم و تربیت شاهد بوده ایم و در صورت توفیق  دولت و برداشته شدن موانع به یقین شاهد تعالی و توسعه آموزش و پرورش بیش ازسایر حوزه ها خواهیم بود .

فرجي به تقویت بنیه علمی دانش آموزان به ویژه در دوره متوسطه اشاره كرد و افزود : در بررسی های به عمل آمده در خصوص نتایج امتحانات نهایی در سه سال اخیر در اکثریت قریب به اتفاق رشته ها و دروس رشد داشته ایم .نظارت بیشتر بر روند فعالیت های مدرسه ای و بهبود عملکرد مدیریت آموزشی با بهره گیری ازظرفیت های طرح تعالی مدیریت مدرسه و انتصاب افراد شایسته در مدیریت مدارس، رشد نزدیک به سه برابری مشارکت های مردمی در فعالیت های آموزش و پرورش ، از مهمترين اقدامات انجام شده در منطقه است.

اجلاس ، بستري مناسب جهت همسو نمودن اقدامات اجرايي و نزديك كردن افكار مسئولان آموزش و پرورش است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، امان الله فرجي  در حاشيه سي و سومين اجلاس رؤساي آموزش و پرورش مناطق كشور كه در سالن اجلاس سران در حال برگزاري است  ، اظهار كرد : فرسودگی فضاهای آموزشی ، ناکافی بودن اعتبارات به منظور  تعمیر و تجهیز مدارس ، دشواري  پروسه انتصاب پست های اداری و عدم اقبال به این پست ها از جانب نیروهای مستعد وشایسته، وجود روستاهای دارای جمعیت دانش آموزی پایین که تراکم کلی شهرستان را متأثر ساخته ، عدم اقبال عمومی به رشته های فنی ومهارتی علیرغم برنامه های ملی در این راستا  ، بالا بودن خواست مردمی به ادامه تحصیل در رشته های نظری ،  بالا بودن هزینه  حامل های انرژی و قبوض خدماتی مدارس ، از مهم ترين مشكلات و چالش هاي اجرايي آموزش و پرورش روانسر كرمانشاه مي باشد.

      رئيس آموزش و پرورش روانسر كرمانشاه با اشاره به اين كه  این اجلاس می تواند آموزش و پرورش را  به یک دغدغه ی فراگیر و ملی تبديل نمايد ، تصريح كرد : می توان از این فرصت برای تشریح برنامه های جاری و هم چنین تحلیل وضعیت سیستم در حوزه ی اجرا و برنامه ریزی استفاده كرد  و از طرفی تبادل نظر مدیران آموزش و پرورش و آشنایی با راهکارهای اجرایی در سایر مناطق هم افزایی را ممکن ساخته و ترقی و تعالی برنامه ها را موجب خواهد شد

وي خاطر نشان كرد : نگاه دولت  تدبير  و امید به آموزش و پرورش یک نگاه عمیق و ارزشی  است و تا حد زیادی دیدگاه مصرفی بودن که به ناحق بر این دستگاه عظیم تحمیل شده است در این دولت کمرنگ شده و به رغم کاهش درآمدهای دولت به واسطه مشکلات متعدد نه تنها ازسهم آموزش و پرورش کاسته نشده بلکه به طرز قابل توجهی عنایت دولت را به تعلیم و تربیت شاهد بوده ایم و در صورت توفیق  دولت و برداشته شدن موانع به یقین شاهد تعالی و توسعه آموزش و پرورش بیش ازسایر حوزه ها خواهیم بود .

فرجي به تقویت بنیه علمی دانش آموزان به ویژه در دوره متوسطه اشاره كرد و افزود : در بررسی های به عمل آمده در خصوص نتایج امتحانات نهایی در سه سال اخیر در اکثریت قریب به اتفاق رشته ها و دروس رشد داشته ایم .نظارت بیشتر بر روند فعالیت های مدرسه ای و بهبود عملکرد مدیریت آموزشی با بهره گیری ازظرفیت های طرح تعالی مدیریت مدرسه و انتصاب افراد شایسته در مدیریت مدارس، رشد نزدیک به سه برابری مشارکت های مردمی در فعالیت های آموزش و پرورش ، از مهمترين اقدامات انجام شده در منطقه است.

اجلاس ، بستري مناسب جهت همسو نمودن اقدامات اجرايي و نزديك كردن افكار مسئولان آموزش و پرورش است

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author