اجرای طرح سفیران آسمانی در 200 مدرسه با مشارکت 3هزاردانش آموز عشایری استان

اجرای طرح سفیران آسمانی در 200 مدرسه با مشارکت 3هزاردانش آموز عشایری استان

به گزارش مركزي  اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان ایلام،علی بیرانوند ، از اجرای طرح سفیران آسمانی  ومبلغان دینی با هدف آشنایی دانش آموزان با عقاید دینی و تقویت آموزه‌های اسلامی با همکاری روحانیون منطقه، کارشناسان عشایری و مربیان پرورشی در 200 مدرسه عشایری استان با بیش از 3 هزار دانش آموز خبرداد و گفت : این طرح از ابتدای سال تحصیلی تا کنون، طی برنامه ریزی های انجام شده توسط معاونت آموزش پرورش عشایر استان  با هدف آشنایی دانش آموزان عشایری با آموزه‌های اسلامی وتعمیق بخشیدن به احکام  دینی  دراین مدارس به اجرا در آمد .

بیرانوند آموزش و آشنایی دانش آموزان با الگوهای تربیتی، بیداری اسلامی و آگاهی بخشی و همچنین تبیین موضوعات مختلف برای نسل جوان به منظور آمادگی و خنثی سازی نقشه های شوم دشمنان از جمله مباحث مطرح شده در این طرح بیان کرد .

ایشان  با اشاره به اهميت تربيت فكری دانش‌آموزان گفت: تحكيم پايه‌های اعتقادی دانش‌آموزان و ارائه الگوی‌های زندگی دينی، موجب رشد و تعالی نسل آينده و زمينه‌ساز پيشرفت ميهن اسلامی در همه ابعاد است.

وی تأكيد كرد: در قالب اين طرح با اعزام روحانيون و مبلغان به مدارس عشايری برنامه‌های دينی ، فرهنگی در اين مدارس اجرا می‌شود .

اجرای طرح سفیران آسمانی در 200 مدرسه با مشارکت 3هزاردانش آموز عشایری استان

به گزارش مركزي  اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان ایلام،علی بیرانوند ، از اجرای طرح سفیران آسمانی  ومبلغان دینی با هدف آشنایی دانش آموزان با عقاید دینی و تقویت آموزه‌های اسلامی با همکاری روحانیون منطقه، کارشناسان عشایری و مربیان پرورشی در 200 مدرسه عشایری استان با بیش از 3 هزار دانش آموز خبرداد و گفت : این طرح از ابتدای سال تحصیلی تا کنون، طی برنامه ریزی های انجام شده توسط معاونت آموزش پرورش عشایر استان  با هدف آشنایی دانش آموزان عشایری با آموزه‌های اسلامی وتعمیق بخشیدن به احکام  دینی  دراین مدارس به اجرا در آمد .

بیرانوند آموزش و آشنایی دانش آموزان با الگوهای تربیتی، بیداری اسلامی و آگاهی بخشی و همچنین تبیین موضوعات مختلف برای نسل جوان به منظور آمادگی و خنثی سازی نقشه های شوم دشمنان از جمله مباحث مطرح شده در این طرح بیان کرد .

ایشان  با اشاره به اهميت تربيت فكری دانش‌آموزان گفت: تحكيم پايه‌های اعتقادی دانش‌آموزان و ارائه الگوی‌های زندگی دينی، موجب رشد و تعالی نسل آينده و زمينه‌ساز پيشرفت ميهن اسلامی در همه ابعاد است.

وی تأكيد كرد: در قالب اين طرح با اعزام روحانيون و مبلغان به مدارس عشايری برنامه‌های دينی ، فرهنگی در اين مدارس اجرا می‌شود .

اجرای طرح سفیران آسمانی در 200 مدرسه با مشارکت 3هزاردانش آموز عشایری استان

دانلود بیتالک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author