آموزش های پیشگیری از آسیب های اجتماعی باید از دوران کودکی آغاز شود

آموزش های پیشگیری از آسیب های اجتماعی باید از دوران کودکی آغاز شود

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از ایرنا، محمد باقر الفت روز سه شنبه در مراسم رونمایی از سند ائتلاف ملی نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان (نماد) در وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: با وجود اینکه هزینه های گزافی برای اصلاح و تربیت افراد در زندان ها برای جلوگیری از بازگشت مجدد تبهکاران به ارتکاب جرایم جدید صرف شده است، تنها 50 درصد افراد با بهره گیری از آموزش ها، دیگر به دنبال جرایم نرفته اند و 40 درصد افراد بازگشت مجدد به زندان داشته اند.

وی ادامه داد: 10 درصد افراد نیز یا به آموزش ها توجه نکرده اند و یا آموزش ها ضرورت های زندگی آنها را مرتفع نکرده، به همین دلیل بار دیگر به سوی جرم رفته اند.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اینکه ایجاد سند ائتلاف ملی نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان نشان دهنده انسجام و یکپارچگی مسوولان و دستگاه های متولی است، افزود: امروز جامعه خود را از توجه صرف به مقابله با موضوعات مربوط به آسیب های اجتماعی جدا کرده و به سوی مباحث پیشگیرانه رفته است.

الفت بیان داشت: از پیامدهای سند نماد اجرای تصمیمات و موضوعات پیشگیرانه درباره آسیب های اجتماعی در میان دانش آموزان است.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه مردمی کردن مبحث پیشگیری از آسیب های اجتماعی وظیفه مهمی است که در قالب این سند باید به آن پرداخته شود، یادآورشد: به موجب تکالیف مندرج در قانون اساسی، قوه قضاییه مسوولیت پیشگیری از جرم را به عهده دارد بر این اساس ساختار جدیدی در قوه قضاییه شکل گرفته و فعالیت های بنیادی در این رابطه آغاز شده است.

الفت، با بیان اینکه به منظور پیشگیری از آسیب ها اقدامات فرهنگی و اجتماعی گسترده نیاز است، ادامه داد: هر چند که با فعالیت های انجام شده نرخ وقوع جرم کاهش یافته و جلوی اختلافات و ناهنجاری ها تا حدود زیادی گرفته شده است اما در حوزه تغییر و اصلاح فرهنگ و روش ها برغم سرمایه گذاری و اقدامات کلان هنوز نتیجه مطلوب به دست نیامده که ریشه آن به شکل گیری شخصیت افراد بازمی گردد.

الفت افزود: اگر بخواهیم ایرانی آزاد، مستقل، توسعه یافته و الگو در میان کشورهای منطقه و جهان داشته باشیم لازمه آن همکاری همه دستگاه های ذیربط است تا نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان بتواند اهداف ترسیم شده را محقق سازد.

آموزش های پیشگیری از آسیب های اجتماعی باید از دوران کودکی آغاز شود

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از ایرنا، محمد باقر الفت روز سه شنبه در مراسم رونمایی از سند ائتلاف ملی نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان (نماد) در وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: با وجود اینکه هزینه های گزافی برای اصلاح و تربیت افراد در زندان ها برای جلوگیری از بازگشت مجدد تبهکاران به ارتکاب جرایم جدید صرف شده است، تنها 50 درصد افراد با بهره گیری از آموزش ها، دیگر به دنبال جرایم نرفته اند و 40 درصد افراد بازگشت مجدد به زندان داشته اند.

وی ادامه داد: 10 درصد افراد نیز یا به آموزش ها توجه نکرده اند و یا آموزش ها ضرورت های زندگی آنها را مرتفع نکرده، به همین دلیل بار دیگر به سوی جرم رفته اند.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اینکه ایجاد سند ائتلاف ملی نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان نشان دهنده انسجام و یکپارچگی مسوولان و دستگاه های متولی است، افزود: امروز جامعه خود را از توجه صرف به مقابله با موضوعات مربوط به آسیب های اجتماعی جدا کرده و به سوی مباحث پیشگیرانه رفته است.

الفت بیان داشت: از پیامدهای سند نماد اجرای تصمیمات و موضوعات پیشگیرانه درباره آسیب های اجتماعی در میان دانش آموزان است.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه مردمی کردن مبحث پیشگیری از آسیب های اجتماعی وظیفه مهمی است که در قالب این سند باید به آن پرداخته شود، یادآورشد: به موجب تکالیف مندرج در قانون اساسی، قوه قضاییه مسوولیت پیشگیری از جرم را به عهده دارد بر این اساس ساختار جدیدی در قوه قضاییه شکل گرفته و فعالیت های بنیادی در این رابطه آغاز شده است.

الفت، با بیان اینکه به منظور پیشگیری از آسیب ها اقدامات فرهنگی و اجتماعی گسترده نیاز است، ادامه داد: هر چند که با فعالیت های انجام شده نرخ وقوع جرم کاهش یافته و جلوی اختلافات و ناهنجاری ها تا حدود زیادی گرفته شده است اما در حوزه تغییر و اصلاح فرهنگ و روش ها برغم سرمایه گذاری و اقدامات کلان هنوز نتیجه مطلوب به دست نیامده که ریشه آن به شکل گیری شخصیت افراد بازمی گردد.

الفت افزود: اگر بخواهیم ایرانی آزاد، مستقل، توسعه یافته و الگو در میان کشورهای منطقه و جهان داشته باشیم لازمه آن همکاری همه دستگاه های ذیربط است تا نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان بتواند اهداف ترسیم شده را محقق سازد.

آموزش های پیشگیری از آسیب های اجتماعی باید از دوران کودکی آغاز شود

ترانه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author