آغاز فعالیت هزار و 200 دانشجوی تربیت معلم در مهر ماه

آغاز فعالیت هزار و 200 دانشجوی تربیت معلم در مهر ماه

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، عصر امروز، محمود مهرمحمدی درسومین روز از سی وسومین اجلاس مدیران وروسای آموزش وپرورش که درسالن اجلاس سران درحال برگزاری است، خاطرنشان کرد: بالغ بر 8 هزار  پسر و5 هزار دختر در ابتدایی  ورودی 1391 هستند. در سال 91 هیچ ملاکی ( نه معدل و نه نمره) برای پذیرش وجود نداشته است.

وی افزود: بالغ بر 70 درصد، معدل بالای 17 دارند که در این مورد در مجموع وضعیت دختران بهتر است. بالغ بر 8 هزار نفر نیز اکنون درگیر ترم تابستانی هستند، حدود 3 هزار و 300 نفر نیز تيرماه، فارغ التحصيل شدند، حدود هزار و 200 نفر هم  مهرماه اگرچه فارغ التحصيل نمی شوند اما وارد مدرسه می شوند.

مهر محمدی درباره اینکه دانشگاه تربیت معلم با چه تصوری از حرفه معلمی در جهت تحقق رویا یا شعار استراتژیک خود گام بر می دارد گفت: فراشایستگی معلم به عنوان کنشگر یا کارگزار حرفه ای فکور، عامل اهل تامل، یادگیرنده مدام و معلم پژوهنده اهمیت دارد. در ذیل این فراشایستگی برپژوهندگی، آمورش پژوهش های سه گانه متناسب با توسعه حرفه ای معلمان با هدف تولید دانش حرفه ای محلی برای حل مسایل آموزشی و تربیتی در موقعیت کنش پژوهی، درس پژوهی و روایت پژوهی تاکید داشته ایم.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان ضمن بیان اینکه مدرسه یک سازمان یادگیرنده محسوب می شود اظهار داشت: مدیران مدرسه در برخورداری مدرسه از شاخص های سازمان یادگیرنده نقش اساسی دارند.

وی افزود: اگر به معلمان جدید به مثابه «سرمایه های بالقوه تحول و تعالی» نگریسته شود باید به نیاز روحی آنها توجه کرد. معلمان باید خوب دیده، شنیده و نشان داده شود. باید امکانات و شرایط مورد نیاز کاری آنها را حتی الامکان فراهم کرد. به معلمان فرصت داده شود تا خودشان را از نظر حرفه ای نشان بدهند، به آنها اعتماد کنید و خانواده ها را به اعتماد، همکاری و همراهی بیشتر با آنها تشویق کنید. در ارزیابی عملکرد به نشانه های  تحرک و پویایی توجه شود.

مهر محمدی گفت: ما مدعی نیستیم طلا تحویل داده ایم، دانشجویان دانشگاه ما ترکیبی از طلا، نقره و برنز هستند، کاری کنید که مس نشوند و بذر تحول طلبی و تعالی جویی در آنها خشک نشود.

آغاز فعالیت هزار و 200 دانشجوی تربیت معلم در مهر ماه

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، عصر امروز، محمود مهرمحمدی درسومین روز از سی وسومین اجلاس مدیران وروسای آموزش وپرورش که درسالن اجلاس سران درحال برگزاری است، خاطرنشان کرد: بالغ بر 8 هزار  پسر و5 هزار دختر در ابتدایی  ورودی 1391 هستند. در سال 91 هیچ ملاکی ( نه معدل و نه نمره) برای پذیرش وجود نداشته است.

وی افزود: بالغ بر 70 درصد، معدل بالای 17 دارند که در این مورد در مجموع وضعیت دختران بهتر است. بالغ بر 8 هزار نفر نیز اکنون درگیر ترم تابستانی هستند، حدود 3 هزار و 300 نفر نیز تيرماه، فارغ التحصيل شدند، حدود هزار و 200 نفر هم  مهرماه اگرچه فارغ التحصيل نمی شوند اما وارد مدرسه می شوند.

مهر محمدی درباره اینکه دانشگاه تربیت معلم با چه تصوری از حرفه معلمی در جهت تحقق رویا یا شعار استراتژیک خود گام بر می دارد گفت: فراشایستگی معلم به عنوان کنشگر یا کارگزار حرفه ای فکور، عامل اهل تامل، یادگیرنده مدام و معلم پژوهنده اهمیت دارد. در ذیل این فراشایستگی برپژوهندگی، آمورش پژوهش های سه گانه متناسب با توسعه حرفه ای معلمان با هدف تولید دانش حرفه ای محلی برای حل مسایل آموزشی و تربیتی در موقعیت کنش پژوهی، درس پژوهی و روایت پژوهی تاکید داشته ایم.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان ضمن بیان اینکه مدرسه یک سازمان یادگیرنده محسوب می شود اظهار داشت: مدیران مدرسه در برخورداری مدرسه از شاخص های سازمان یادگیرنده نقش اساسی دارند.

وی افزود: اگر به معلمان جدید به مثابه «سرمایه های بالقوه تحول و تعالی» نگریسته شود باید به نیاز روحی آنها توجه کرد. معلمان باید خوب دیده، شنیده و نشان داده شود. باید امکانات و شرایط مورد نیاز کاری آنها را حتی الامکان فراهم کرد. به معلمان فرصت داده شود تا خودشان را از نظر حرفه ای نشان بدهند، به آنها اعتماد کنید و خانواده ها را به اعتماد، همکاری و همراهی بیشتر با آنها تشویق کنید. در ارزیابی عملکرد به نشانه های  تحرک و پویایی توجه شود.

مهر محمدی گفت: ما مدعی نیستیم طلا تحویل داده ایم، دانشجویان دانشگاه ما ترکیبی از طلا، نقره و برنز هستند، کاری کنید که مس نشوند و بذر تحول طلبی و تعالی جویی در آنها خشک نشود.

آغاز فعالیت هزار و 200 دانشجوی تربیت معلم در مهر ماه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author